Přeskočit na obsah

Žádost o členství

Žádost o členství

Ke kladnému vyřízení žádosti o členství je nutné vyplnit správně, pravdivě a úplně všechny požadované údaje.
Náležitosti žádosti o členství a způsob přijímání členů upravují Zásady pro přijímání nových členů spolku.