Přeskočit na obsah

Doporučení k úpravám vzdělávání v Královéhradeckém kraji

Dne 9. 6. 2022 schválilo řádné zasedání krajského parlamentu několik doporučení k úpravám vzdělávání v kraji.

Krajský parlament mládeže Královéhradeckého kraje, z. s. doporučuje:

 • vzdělávací systém rozdělit na technický, odborný, humanitní, přírodovědný a umělecký;
 • ponechat ukončení základního vzdělávání 9. ročníkem základní školy;
 • rozšířit vyučování na gymnáziích s důrazem na kvalitu a hloubku vzdělávacích aktivit;
 • omezit počet povinných vyučovacích hodin, které jsou v rámci základního vzdělávání hodnoceny, na maximálně 30 hodin týdně;
 • počínaje 3. ročníkem základního vzdělávání umožnit žákům přidání volitelných hodin v maximálním rozsahu 6 hodin týdně zaměřených na procvičování znalostí a vědomostí získaných v rámci povinných předmětů, výuku cizích jazyků a etiky;
 • počínaje 6. ročníkem základního vzdělávání umožnit žákům přidání volitelných hodin v maximálním rozsahu 16 hodin týdně zaměřených na procvičování znalostí a vědomostí získaných v rámci povinných předmětů, výuku cizích jazyků, etiky, praktických dovedností v různých oborech a teoretického vyučování přírodovědných a humanitních oborů;
 • předměty na volitelných hodinách nehodnotit nebo hodnotit alternativně;
 • účast na volitelných hodinách a znalosti na nich získané využít jako podklad pro přijetí na střední školy, popř. střední odborná učiliště;
 • zachovat stávající rozsah a státní formu přijímacích zkoušek na střední školy;
 • střední školy rozdělit na gymnaziální, přírodovědné, technické, odborné, humanitní a umělecké;
 • zvážit úpravu doby praktického vzdělávání nebo zvýšit množství práce pro zručné žáky, aby se obvykle nestávalo, že žáci nemají dostatek práce, neboť jsou s ní brzy hotovi a nová práce jim není zadána, přesto však musejí být na vzdělávání přítomni;
 • zajistit, aby na nejméně 10 největších středních školách v Královéhradeckém kraji bylo obstaráno stravování v rámci vlastní školní jídelny;
 • omezit rozsah přímé pedagogické činnosti a zavést adaptační období pro nové učitele.

Nad těmito tématy bychom rádi diskutovali s řediteli škol a dalšími aktéry středoškolského vzdělávání.


Naším cílem není na sílu měnit vzdělávání podle našich představ, ale hledat reálné možnosti skloubení představ žáků a studentů v kraji, ředitelů škol, kraje i ústředních orgánů státní správy.

Kompletní návrh usnesení k nahlédnutí:

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *