Přeskočit na obsah

Nadcházející zasedání dne 17. 11. 2022

Ve čtvrtek dne 17. listopadu 2022 od 13:00 se uskuteční v zasedacím sále Zastupitelstva Královéhradeckého kraje v sídle Krajského úřadu Královéhradeckého kraje na adrese Pivovarské náměstí, 1245, 500 03, Hradec Králové 3, výroční zasedání KPMKK, z. s. Bude se jednat o zasedání volební, na němž se uskuteční volba všech členů předsednictva a stanoví se priority KPMKK, z. s. na další rok.

Předsednictvo navrhuje tento program jednání:

 1. návrh změny stanov spolku,
 2. návrh úpravy jednacího řádu zasedání spolku,
 3. informace předsednictva o jeho činnosti ve 2. funkčním období,
 4. předávání vyznamenání a jiných ocenění KPMKK, z. s.,
 5. vzetí na vědomí ustavení volební komise,
 6. volba členů volební komise,
 7. vzetí na vědomí informace volební komise o výsledcích jejího zkoumání platnosti delegátství delegátů spolku,
 8. volba předsedy spolku,
 9. volba 1. místopředsedy spolku,
 10. volba 2. místopředsedy spolku,
 11. návrh předsedy spolku na stanovení počtu členů předsednictva,
 12. volba členů předsednictva,
 13. zřízení stálých komisí KPMKK, z. s.,
 14. stanovení působnosti stálých komisí KPMKK, z. s.,
 15. návrh rozpočtu na rok 2023,
 16. odpovědi členů předsednictva na dotazy delegátů.

Nad rámec těchto bodů plánuje předsednictvo navrhnout:

 • pořádání akce k události 12. výročí úmrtí bývalého prezidenta ČSSR, Č-SR, ČSFR a České republiky Václava Havla
 • přijetí usnesení k hospodaření spolku a
 • přijetí usnesení k významu Dne boje za svobodu a demokracii a Mezinárodního dne studentů.

Příchod delegátů je doporučen s půlhodinovým předstihem potřebným pro registraci všech přicházejících delegátů.
Každý přítomný delegát musí být zapsán v seznamu delegátů prostřednictvím tohoto formuláře: https://kpmkk.cz/zapis-delegata/.

S nadšením vyhlížíme svolané zasedání a doufáme, že se sejdeme v hojném počtu.

Za předsednictvo,
Pavel Wagenknecht
předseda KPMKK, z. s.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *