Přeskočit na obsah

„Narodil se Kristus Pán,“ znělo vídeňským Karlovým náměstím

21. prosince 2023 vystoupil přímo před kostelem sv. Karla Boromejského (Karlskirche) v samém centru Vídně v blízkosti frekventovaných vánočních trhů žesťový soubor z Týniště nad Orlicí, TnO Brass. Ve městě se zpráva o vystoupení místní kapely v centru Vídně rychle roznesla a vzbudila určitou hrdost a očekávání.

Pořadatelem akce byl Krajský parlament mládeže Královéhradeckého kraje, z. s. ve spolupráci s Českým a slovenským studentským spolkem ve Vídni. Členové obou spolků akci pořádali s plným nasazením a bez nároku na jakoukoliv odměnu.

Samotné vystoupení započalo v 19 hodin. Akci uvedl David Vápeník, člen Českého a slovenského studentského spolku pověřený organizačními činnostmi na místě. V německém i českém jazyce velmi zřetelně a opakovaně zaznělo, že kapela přijela z Týniště nad Orlicí v Královéhradeckém kraji a že celou akci finančně podpořil prostřednictvím dotace na celoroční činnost KPMKK, z. s. Královéhradecký kraj.

Za tuto podporu poděkoval na místě i rektor chrámu, páter provinciál Marek Pučalík. Z repertoáru kapely lze vyzdvihnout známé české i rakouské adventní melodie (Narodil se Kristus Pán, Tichá noc), jakož i další známé skladby vhodné pro žesťový kvintet či laděné do jazzových žánrů za využití bicích nástrojů. Předvánoční atmosféru si návštěvníci mohli zpříjemnit punčem.

Po skončení koncertu diváci žádali další skladby. V rámci diskuzí vedených na místě v průběhu koncertu se zástupci chrámu vyplynulo, že je zde velký zájem učinit z takové akci tradici, případně pozvat kapelu i jindy během roku. V tomto kostele tradičně a velmi úspěšně koncertuje například královéhradecký pěvecký sbor Boni Pueri. Krajskému parlamentu mládeže Královéhradeckého kraje, z. s. se tak ve spolupráci s Českým a slovenským studentským spolkem ve Vídni podařilo otevřít lokálním mladým umělcům z Královéhradeckého kraje pomyslné dveře do Vídně, významného kulturního centra celého světa, což by bez podpory Královéhradeckého kraje bylo možné jen těžko. Přítomní hosté, jak z řad vídeňských Čechů, tak jiných národností, byli nadšeni a překvapeni vysokou hudební úrovní a velmi je zaujala naše odpověď, v níž jsme zdůrazňovali, odkud kapela přicestovala. Nepochybně tak došlo k propagaci Královéhradeckého kraje v oblasti kultury.

Akce byla rovněž pořádána ve spolupráci s Českým centrem Vídeň, které je kulturním oddělením zastupitelského úřadu, velvyslanectví ČR ve Vídni. I z této strany je o další spolupráci s mladými umělci z Královéhradeckého kraje zájem. Pokusíme se o akci informovat prostřednictvím lokálních médií, například českojazyčných Vídeňských svobodných listů či různých východočeských médií.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *