Přeskočit na obsah

Předběžný plán zasedání dne 6. 9. 2022

Jak již jsme dříve informovali, v úterý 6. 9. 2022 se uskuteční zasedání, na němž budeme nejen volit 1. místopředsedu spolku, ale také přivítáme nové delegáty z většiny škol v Královéhradeckém kraji.

Program dne je prozatím sestaven takto:

  • 9:30 – prezence, přihlášení, ověření delegací, zápis do stálých komisí
  • 10:00 – zahájení výročního zasedání, volba ověřovatele, schválení programu
  • 10:30 – přerušení zasedání z důvodu volby 1. místopředsedy spolku
  • 10:40 – schůze stálých komisí
  • 11:20 – pokračování zasedání, vyhlášení volby
  • 11:30 – ukončení výročního zasedání, zahájení řádného zasedání
  • 12:30 – přerušení řádného zasedání, polední přestávka
  • 13:00 – pokračování zasedání v diskuzní místnosti
  • 14:00 – ukončení řádného zasedání

Od 9:00 stejného dne zasedne k projednání organizačních záležitostí předsednictvo.
Registrace delegátů bude možná již v 9:15.

Kdo se zasedání může účastnit?

Zasedání se s hlasovacím právem mohou účastnit pouze delegáti a členové předsednictva.
Delegáty určuje žákovská nebo studentská samospráva školy (školní parlament, studentská rada aj.) ze členů spolku.
Každá škola může být zastupována maximálně dvěma delegáty, to však neznamená, že se nemohou z dané školy účastnit zasedání i další osoby (ať již žáci nebo pedagogové) bez hlasovacího práva.

Jak lze delegáty přihlásit?

Delegáty prosím hlaste prostřednictvím tohoto formuláře.
Přihlásit se může sám delegát, nebo může zápis delegáta vyplnit jiný člen samosprávy, popř. zaměstnanec školy.
Delegáty je možné přihlásit rovnou na místě.

Jsem delegát, ale nemohu se zasedání účastnit

Pokud jste byli v minulosti zvoleni delegátkou či delegátem za vaši školu, ale na zasedání nyní nemůžete přijet, napiště prosím na e-mail kpmkk@kpmkk.cz a na vaše místo automaticky postoupí náhradník zvolený samosprávou.

Pokud vaše samospráva nezvolila v minulosti žádného náhradníka, komunikujte prosím tuto situaci s vedením dané samosprávy nebo s vedením školy.

Jak přestanu být delegátem?

Delegátem přestává být každý člen spolku, pokud podá žádost o vystoupení z něj, nebo mu zanikne členství ve spolku.
Delegáti také pozbývají své funkce, ukončí-li jejich samospráva, za níž byli zvoleni, činnost, nebo jestliže ho daná samospráva odvolá (zruší mu pověření ji zastupovat).
Lze se delegátství také dobrovolně vzdát.
Delegátství zaniká též v případě zrušení krajského parlamentu nebo v případě neúčasti delegáta na dvou třetinách zasedání v kalendářním roce.

Informování o delegátech dle platného znění stanov

(1) Samosprávy pravidelně informují předsedu spolku o změnách v pověření delegátů, učiní tak vždy do 14 dnů po pověření delegáta, změně pověření, zrušení pověření a také v případě, kdy delegát pozbyl delegátství.
(2) Na žádost předsedy spolku mu samospráva sdělí počet svých delegátů s uvedením jména, věku a dalších rozhodných skutečností potřebných pro výkon funkce delegáta.


Kontaktní adresa k těmto účelům je kpmkk@kpmkk.cz.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *